Menu Close

Asmeninė pagalba žmonėms su negalia

Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai.

Kas gali gauti? Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 • gyvena vieni.

Kokią pagalbą teikia asmeninis asistentas? Atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir
asmens galimybes:

 • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
 • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
  teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
 • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir
  kt.).

Kokios pagalbos neteikia asmeninis asistentas? Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui,cneatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo,cpagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Ar asmeninė pagalba yra mokama? Jei Jūsų pajamos yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (t. y. 314 Eur), asmeninė pagalba teikiama nemokamai. Kitais atvejais mokėjimas priklauso nuo pajamų:

 • asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius (314 Eur), bet mažesnės už 3 VRP dydžius (471 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų;
 • asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius (471 Eur), bet mažesnės už 4 VRP dydžius (628 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;
 • asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius (628 Eur), bet mažesnės už 5 VRP dydžius (785 Eur), mokėjimo dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų;
 • asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Jei gaunate dienos socialinę globą ar socialinės priežiūros paslaugas, Jūsų mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis apskaičiuojamas atskaičius mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą išlaidas.

Kur kreiptis? Kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją.

Asmuo ar jo atstovas užpildo prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos, socialinis darbuotojas įvertina poreikį asmeninei pagalbai. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas priima sprendimą dėl asmeninės pagalbos skyrimo tikslingumo / netikslingumo.

Dėl informacijos galite kreiptis ir į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių, tel. (8 421) 61697, el. p. asta.simanskiene@pakruojis.lt.

Asmeninės pagalbos teikėjas – Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras. Socialinė darbuotoja kompleksinėms paslaugoms Aurinta Tvarušienė Tel. 8 610 67055

Sprendimas del asmenines pagalbos ikainio

Teisės aktai, reglamentuojantys asmeninės pagalbos teikimą:
2021-07-01 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-478;
2021-08-23 Pakruojo r. sav. adm. direktoriaus įsakymas Nr. AV-545

Informacija atnaujinta 2023/01/17

Skip to content