Menu Close

Bendruomeniniai šeimos namai

Bendruomeniniai šeimos namai – tai Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, kuris teikia bendrąsias, specialiąsias ir prevencines paslaugas įstaigoje ar asmens (šeimos) namuose.

Bendruomeninių šeimos namų tikslas – užtikrinti prevencinių ir kompleksinių paslaugų šeimai organizavimą ir teikimą, paslaugų neįgaliesiems teikimą, socialinio transporto organizavimo paslaugos teikimą bei visiems mažiau galimybių turintiems 16–21 metų jaunuoliams, kad būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė ir kita pagalba bei tikslinės paslaugos, siekiant šių jaunuolių sėkmingos adaptacijos bendruomenėje, pereinant į savarankišką gyvenimą.

Pagrindiniai Bendruomeninių šeimos namų uždaviniai:

    • Bendrosiomis socialinėmis paslaugomis ugdyti ar kompensuoti gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;
    • Prevencinėmis socialinėmis paslaugomis padėti asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei, siekiant stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, gilinti žinias ir ugdyti įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį;
    • Specialiosiomis paslaugomis grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą.

 

Pareigybė Vardas ir pavardė Darbo telefonas Elektroninis paštas
Padalinio vadovas Dovilė Pašakinskienė +370 675 95450 dovile.pasakinskiene@gmail.com
Socialinis darbuotojas kompleksinėms paslaugoms Aurinta Tvarušienė +370 610 67055 aurintatvarusiene@gmail.com
Vyr. socialinė darbuotoja su neįgaliaisiais, transporto organizavimas Jovita Cedronaitė – Šventickė +370 675 95952 jovita.sventicke@gmail.com
Asistentas
Asistentas
Palydimosios globos koordinatorius
Atvejo vadybininkas

BSN_Nuostatai_2023

Informacija atnaujinta 2023/03/02

Skip to content