Menu Close

Laikino gyvenimo namai

Įstaigos tikslas – teikti socialines paslaugas Laikino gyvenimo namuose, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Uždaviniai:

  • teikti kokybiškas socialinio darbo paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms ir jose augan-tiems vaikams;
  • ugdyti ar stiprinti asmens (šeimos) gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas;
  • skatinti palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikto socialinę atskirtį;
  • užkirsti kelią asmens (šeimos), bendruomenės socialinėms problemoms kilti;
  • formuoti teigiamą visuomenės požiūrį socialiniam saugumui užtikrinti.

Socialinė  priežiūra-apgyvendinimas laikino gyvenimo namuose  Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2022-12-22 nustatė sprendimu Nr. T-302.

Teikiamos specialaus transporto paslaugos.

Mėnesinis mokestis už asmeninius elektros prietaisus – 1,45 Eur-mėn.

Teikiamos akredituotos paslaugos:

  • laikino apnakvindinimo;
  • intensyvios krizių įveikimo pagalbos;
  • apgyvendinimo nakvynės namuose.

ISAKYMAS NR. V-11

Pakruojo r. sav. tarybos sprendimas del 2023 m. kainu patvirtinimo_T-302

Kontaktai:

Socialinė darbuotoja Nataša Dirbanauskienė +370 602 31513;

Socialinio darbuotojo padėjėjai +370 421 46401

Informacija atnaujinta 2024/02/26

Skip to content