Menu Close

Projektai

“Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra” Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Projekto partneriai: miestų (rajonų) savivaldybių administracijos ir globos centrai

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31

Finansavimo šaltinis: Europos socialinis fondas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse, padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų bei įrengti jiems darbo vietas, įsigyti automobilius, tobulinti globos centruose dirbančiųjų kompetenciją, apmokant darbuotojus reikalingų žinių ir įgūdžių, teikiant socialines paslaugas globos centrų klientams. Projekto metu numatomos įgyvendinti tarpinstitucinio, tarpžinybinio bendradarbiavimo priemonės – apskritojo stalo diskusijos visose regionuose bei nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų konsultavimas, veiklos kokybės stebėsena, konsultavimas, vertinimas.

 Projekto tikslinės grupės – globos centrai, globos centrų darbuotojai.

Globos centrų tikslinės grupės – globojami (rūpinami), prižiūrimi ir įvaikinti vaikai ir jų globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, įvaikintojai bei jų šeimų nariai, ketinantys globoti (rūpinti), teikti budinčio globotojo paslaugas ar įvaikinti.

Globos centro teikiamos paslaugos – konsultacijos ir informacijos teikimas, mokymai ketinantiems globoti (rūpinti), įvaikinti ar teikti budinčio globotojo paslaugas; psichologinės, socialinės ar kt. konsultacijos; ryšių palaikymo su tėvais ir artimaisiais; savitarpio pagalbos ir mokymų grupės; globos koordinatoriaus pagalba; laikinas atokvėpis krizės metu; laikinas apgyvendinimas ir laikinoji vaiko globa pas budinčius globotojus.

Projekto siekiami rezultatai – įveiklinti globos centrai.

Visi Lietuvos globos centrai – www.globoscentrai.lt

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis: direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Ilma Geležėlienė, tel. nr. 8 683 12260, el. p. igelezeliene@gmail.com


„Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“, Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0012, įgyvendinimo laikotarpis 2017-2022 m. kovo 31 d. ; projekto pareiškėjas Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras.


„Socialinės įtraukties didinimas per socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir psichosocialinę pagalbą Pakruojo mieste“ Nr. 6.1-ESFA-V-911-19-0005; projekto pareiškėjas Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras.


„Kompleksinės paslaugos šeimai Pakruojo rajone“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-02-0002, projekto pareiškėjas Pakruojo rajono savivaldybės administracija, projekto partneriai Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras ir Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius, įgyvendinimo laikotarpis 2017-2023 m. vasaris;

Projekte vykdoma veikla:

  • Individualios ir grupinės psichologo konsultacijos (atsakingas už paslaugos įgyvendinimą Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius);
  • Pozityvios tėvystės mokymai (atsakingas už paslaugos įgyvendinimą Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius);
  • Asmeninio asistento paslauga (Atsakingas už paslaugos įgyvendinimą Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras).

“Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą” Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001, projekto pareiškėjas VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, partneris – Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras.

Bendradarbiavimo sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas Centre, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.


“Bendradarbiavimo tinklo kūrimas ir savanoriškos veiklos organizavimo skatinimas Pakruojo rajono savivaldybėje” Nr. LEADER-19.2-SAVA-8, projekto pareiškėjas Pakruojo rajono savivaldybės administracija, partneris – Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras.


 

Skip to content