Menu Close

Integralios pagalbos tarnyba

Integralios pagalbos tarnyba – tai visuma slaugos ir dienos globos paslaugų, kurias teikiamos asmens namuose.

Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu, kurios tikslas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias priemones bei socialines paslaugas.

 

Integralią pagalbą gavėjams teikiama komandiniu principu. Komandą sudaro slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, socialinio darbuotojo padėjėjai, kineziterapeutas. Slaugytojo funkcijos apima:  žaizdų ir pragulų priežiūra, arterinio kraujo spaudimo matavimas, pulso skaičiavimas, konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais ir kt. Socialinio darbuotojo padėjėjai atlieka įvairius namų ruošos ir buities darbus, t. y. sutvarko namus, pagamina valgyti, aprūpina būtiniausiais maisto produktais, o slaugytojo padėjėjai stebi asmenį pagal slaugytojo nurodymus, perriša žaizdas, nuprausia, pakeičia sauskelnes, padeda judant, gulantis į lovą, pamaitina ar padeda pavalgyti ir kt.

 

Mokėjimas už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą asmens namuose vykdomas  atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

 

Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos plėtros programos įgyvendinimo laikotarpiu, kai jos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokama

Dėl integralios pagalbos paslaugų asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją.

 Integrali pagalba į namus
Paslaugos

gavėjas

Ÿ  Asmuo, kurio deklaruota gyvenamoji vieta yra Pakruojo rajono savivaldybė

Ÿ  Suaugęs asmuo, turintis sunką negalią

Ÿ  Senyvo amžiaus asmuo, turintis sunkią negalią

Ÿ  Vaikas su sunkia negalia

Paslaugos

sudėtis

Ÿ  Dienos socialinė globa asmens namuose: maitinimo organizavimas, pagalba buityje ir namų ruošoje, asmens higienos paslaugų organizavimas, ūkio darbai, sveikatos priežiūros organizavimas.

Ÿ  Slaugos paslaugos asmens namuose; konsultavimas sveikatos priežiūros klausimais, maitinimas, medikamentų vartojimas, asmens higienos paslaugos, pragulų profilaktika, kitos slaugos procedūros.

Paslaugos apimtis Ÿ  Slaugos paslaugų teikimo laikas įvertinamas pagal asmens sveikatos būklę ir poreikį, gali būti teikiama 2-4 val. per dieną, 5 dienas per savaitę (savaitgaliais ir švenčių dienomis paslauga neteikiama). Kineziterapeuto paslaugos teikiamos kiekvienam asmeniui individualiai.

Ÿ  Dienos socialinė globa teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną, 5 kartus per savaitę (savaitgaliais ir švenčių dienomis paslauga neteikiama)

Mokėjimas už paslaugas Ÿ   Slaugos paslaugos asmens namuose projekto laikotarpiu teikiamos nemokamai (finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis).

Ÿ  Teikiant dienos socialinę globą asmens namuose vienos valandos kaina 9,10 Eur. Paslaugų kainą nustato Pakruojo rajono savivaldybės taryba, 2024-02-08 sprendimas Nr. T-7.

Ÿ  Vienas gyvenantis asmuo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą socialinę globą namuose moka 20 procentų asmens pajamų.

Ÿ  Asmuo, gyvenantis šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio, moka už kalendorinį mėnesį teikiamą socialinę globą asmens namuose 20 procentų asmens pajamų.

Ÿ  Asmuo, gyvenantis šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, moka už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą socialinę globą asmens namuose 30 procentų asmens pajamų.

Paslaugų gavėjų skaičius Projekto vykdymo laikotarpiu 45 asmenys

ISAKYMAS NR. V-10

Dėl išsamesnės informacijos galima  kreiptis:

Eil. Nr. Darbuotojo pareigybė Kontaktinis tel. nr.
1. Vyr. socialinė darbuotoja Rima Diliūnienė +370 671 76806
2. Slaugytoja Renata Bitėnienė +370  671 72394
3. Kineziterapeutas Jurgita Narbutaitė +370  671 72459

Informacija atnaujinta 2024/03/22

Skip to content