Menu Close

Pagalbos į namus tarnyba

Tarnybos tikslas –  teikti bendrąsias socialines paslaugas kliento namuose, rūpintis jų socialine integracija ir reabilitacija, siekiant pagerinti gyvenimo kokybę, sudaryti sąlygas, užtikrinančias jų savarankiškumo išsaugojimą.

Tai – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime, dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. Paslaugų teikimo trukmė priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio iki 10 val. per savaitę tarnybos darbo valandomis ir darbo dienomis.

Pageidaujantys, pagalbos į namus paslaugų, kreipiasi į  savo gyvenamosios vietos seniūniją.

Paslaugos gavėjai •      suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos

•      senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos

•      vaikai su negalia ir jų šeimos

•      kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)

Paslaugos sudėtis Maisto produktų ir medikamentų nupirkimas, karšto maisto pagaminimas (pagal poreikį), pagalba buityje (skalbiant, tvarkant namus), malkų ir vandens atnešimas, palydėjimas į įvairias įstaigas, medikamentų išrašymas pas gydytoją.
Paslaugos apimtis Iki 10 val. per savaitę (savaitgaliais ir švenčių dienomis paslauga neteikiama).

 

Mokėjimas už paslaugas Vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2024-02-08, Nr. T-7 pagalbos į namus valandos kaina 9,00 Eur.

•       Nemokamai socialinės priežiūros – pagalbos į namus paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms): gaunančioms socialinę pašalpą, asmenims (šeimoms), kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų (VRP – šiuo metu patvirtintas 176,00 Eur) dvigubą dydį – 352,00 Eur.

•       Jeigu pajamos yra nuo 352,00 Eur iki 528,00 Eur, asmens (šeimos) vidutinių pajamų tenkančios vienam šeimos nariui  – moka 0, 90 Eur/val.

•       Jeigu pajamos yra nuo 528,00 Eur iki 616,00 Eur, asmens (šeimos) vidutinių pajamų tenkančios vienam šeimos nariui  – moka 1,80 Eur/val.

•       Jeigu pajamos yra nuo 616,00 Eur iki 704,00 Eur, asmens (šeimos) vidutinių pajamų tenkančios vienam šeimos nariui  – moka 4,50 Eur/val.

•       Jeigu pajamos yra nuo 704,00 Eur iki 792,00 Eur, asmens (šeimos) vidutinių pajamų tenkančios vienam šeimos nariui  – moka 7,20 Eur/val.

•       Jeigu pajamos yra nuo 792,00 Eur ir daugiau, asmens (šeimos) vidutinių pajamų tenkančios vienam šeimos nariui  – moka 9,00 Eur/val.

Paslaugų gavėjų skaičius     225 asmenų per metus

Vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T-392 mokesčio už pagalbos į namus dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už teikiamas paslaugas, kai asmens (šeimos) pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra:

  1. nuo 2 iki 3 VRP dydžio – 10 procentų paslaugos kainos;
  2. nuo 3 iki 3,5 VRP dydžio – 20 procentų paslaugos kainos;
  3. nuo 3,5 iki 4 VRP dydžio – 50 procentų paslaugos kainos;
  4. nuo 4 iki 4,5 VRP dydžio – 80 procentų paslaugos kainos;
  5. nuo 4,5 VRP dydžio – 100 procentų paslaugos kainos.

Pagalbos į namus paslaugos:

Nr. Paslaugos pavadinimas Dažnumas, kiekis Minimali paslaugos teikimo trukmė Pastabos
1. Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas. Pagal grafiką Nemokamai
2. Maitinimo organizavimas:

– maisto produktų nupirkimas ir pristatymas (iki 7 kg);

– karšto maisto pristatymas iš kitų tarnybų;

– pagalba ruošiant maistą (nesavarankiškiems)

– maitinimas (nesavarankiškiems asmenims)

– indų plovimas (nesavarankiškiems)

 

pagal grafiką

 

pagal grafiką

 

pagal grafiką

 

pagal grafiką

 

pagal grafiką

 

30 min.

 

30 min.

 

30 min.

 

10 min.

 

10 min.

– iš artimiausios parduotuvės ar turgelio;

– iš artimiausios maitinimo įstaigos;

3. Pagalba buityje ir namų ruošoje:

– malkų atnešimas;

– vandens atnešimas;

– atliekų išnešimas;

– langų valymas;

grindų plovimas, dulkių valymas;

 

 

– kilimų siurbimas, išpurtymas;

 

 

– skalbimas rankomis;

– skalbimas.

 

pagal grafiką

pagal grafiką

pagal grafiką

pagal grafiką (ne daugiau 2 kart. per metus)

pagal grafiką (ne  daugiau kaip 4 kartai per mėn.)

pagal grafiką (ne daugiau kaip 1 kartą per mėn.)

1 kartas per mėn.

1 kartas per mėn.

 

10 min.

10 min.

10 min.

30 min.

 

 

20 min.

 

 

20 min.

 

 

1 val.

30 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– skalbimo mašina paslaugų gavėjo namuose

4. Lydėjimas į įvairias įstaigas. pagal grafiką (ne dažniau kaip 1 kartą per mėn.) 30 min.
5. Asmens higienos paslaugos:

– pagalba maudantis, rūpinantis asmens higiena;

 

– patalynės keitimas;

 

– skalbinių nunešimas/parnešimas iš skalbyklos

 

1 kartas (ne daugiau kaip 3 kartus per mėn.)

1 kartas (ne daugiau kaip 2 kartus per mėn.)

1 kartas per mėn.

 

30 min.

 

 

10 min.

 

 

20 min.

6. Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas:

– lydėjimas į gydymo įstaigą;

– gydytojo iškvietimas;

– medikamentų nupirkimas.

 

 

 

pagal poreikį

pagal poreikį

pagal poreikį

 

 

30 min.

10 min.

30 min.

 

 

 

 

 

– iš artimiausios vaistinės

7. Mokesčių sumokėjimas 1 kartas per mėn. 30 min.
8. Įvairių dokumentų, pažymų sutvarkymas pagal poreikį 30 min.
9. Kitos paslaugos:

– sniego nukasimas;

– lapų sugrėbimas;

 

– artimųjų kapų tvarkymas;

 

– gėlynų priežiūra;

– daržo sodinimas, priežiūra, derliaus nuėmimas;

– namų priežiūra, kai paslaugų gavėjas guli gydymo įstaigoje.

 

pagal grafiką

pagal poreikį (ne daugiau kaip 2 arų)

1 kartas per mėn.

 

1 kartas per mėn.

pagal poreikį (ne daugiau kaip 1 aras)

pagal poreikį

 

1 val.

1 val.

 

1 val.

 

1 val.

1 val.

 

1 val.

 

– atkasant takelius

 

– pagal gyvenamąją vietą

ISAKYMAS NR. V-9

Kontaktai:

Vyresn. soc. darbuotoja Sandra Pupinienė, +370 64500780

Eil nr. Vardas ir pavardė Telefono

numeris 

Pareigybė
1. Irutė Kačerauskienė +370 67175472 Individualios priežiūros darbuotoja
2. Lina Bražeikienė +370 67471850 Individualios priežiūros darbuotoja
3. Daiva Stočkūnienė +370 67471869 Individualios priežiūros darbuotoja
4. Biruta Voronenkienė +370 67471843 Individualios priežiūros darbuotoja
5. Genė Venckienė +370 67169152 Individualios priežiūros darbuotoja
6. Daina Subačienė +370 67476038 Individualios priežiūros darbuotoja
7. Daiva Bernotavičienė +370 60735490 Individualios priežiūros darbuotoja
8. Dina Banelienė +370 67169208 Individualios priežiūros darbuotoja
9. Agota Garlauskaitė +370 67169175 Individualios priežiūros darbuotoja
10. Valerija  Navidonskienė +370 67169148 Individualios priežiūros darbuotoja
11. Lena Liepienė +370 67473540 Individualios priežiūros darbuotoja
12. Dalia Lažinskienė +370 67473840 Individualios priežiūros darbuotoja
13. Rima Mozurė +370 67454998 Individualios priežiūros darbuotoja
14. Lijana Ašmenavičienė +370 67169254 Individualios priežiūros darbuotoja
15. Rasa Urbonienė +370 67168672 Individualios priežiūros darbuotoja
16. Rasa Stasytienė +370 67473519 Individualios priežiūros darbuotoja
17. Auksė Balnionienė +370 67180350 Individualios priežiūros darbuotoja
18. Rita Mieliauskienė   +370 60038972 Individualios priežiūros darbuotoja
19. Laima Siriūnaitė +370 60038066 Individualios priežiūros darbuotoja
20. Aušra Budrytė +370 60037978 Individualios priežiūros darbuotoja
21. Rimutė Kalinauskienė +370 60042237 Individualios priežiūros darbuotoja

Informacija atnaujinta 2024/03/22

Skip to content