Menu Close

Ačiū už draugystę

Socialinis darbas yra profesinė veikla, kuri skirta padėti žmonėms, šeimoms, bendruomenėms ir visuomenei spręsti socialines problemas, susidoroti su iškylančiais sunkumais per santykį su aplinka. Socialiniame darbe ypač didelę reikšmę turi asmens ar šeimos atsparumo iššūkiams stiprinimas, savarankiškumo ir atsakomybės ugdymas.

Socialinio darbo ištakos siejamos su labdaringa veikla, pagalba skurstantiems, todėl iš geranoriškos šeimos buvo gauta labdara maisto produktais, daržovėmis, kurios buvo išdalintos šeimoms.

Informaciją parengė socialinės darbuotojos Sandra Ruginienė ir Oksana Olberkienė.

Skip to content