Menu Close

Darbo pasiūlymas

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS INSTITUCIJOS ATESTUOTAS ASMUO

Jūsų laukia unikali patirtis
 pažinsite ir vykdysite asmenų, norinčių tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju,
dalyviu ar įvaikinti vaiką, parengimą pagal GIMK programą ir pagalbos jiems teikimą;
 prisidėsite prie Globos centro teikiamų paslaugų valdymo bei tobulinimo ir turėsite
galimybę dalyvauti siūlant ir priimant sprendimus, dėl jų kūrimo, pritraukimo ir
įgyvendinimo savivaldybės kontekste;
 dirbsite ir augsite kartu su kompetentingais specialistais savo srityje;
 įvairiapusiškai tobulėsite: studijos, mokymai, seminarai, konferencijos.
Už ką jūs būsite atsakingas (-a)
 teiksite informavimo paslaugas asmenims apie GIMK programą, vaiko globos, priežiūros ir
įvaikinimo organizavimo, socialiniais, psichologiniais, ugdymo ir kitais klausimais;
 konsultuosite asmenis, pageidaujančius globoti, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais,
siekiančius steigti šeimynas, tapti šeimynos dalyviais;
 vykdysite asmenų, norinčių tapti vaiko globėju, šeimynos steigėju, dalyviu ar įvaikinti
vaiką, parengimą pagal GIMK programą;
 teiksite siūlymus dėl globėjo, įtėvių, budinčio globotojo, šeimynos parinkimo konkrečiam
tėvų globos netekusiam vaikui;
 organizuosite pagalbą globėjui, įtėviams, budinčiam globotojui, šeimynos dalyviams
bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros
įstaigomis.
Ko tikimės iš jūsų
 turite socialinių mokslų srities socialinio darbo, socialinės pedagogikos, edukologijos ar
psichologijos krypčių aukštąjį išsilavinimą;
 turite ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį įgyto išsilavinimo srityje;
 įgijęs teisę Lietuvoje vykdyti asmenų pasirengimo globoti ar įvaikinti vaiką patikrinimą;
 išmanote LR teisės aktus, reglamentuojančius vaiko teisių apsaugos , šeimos ir socialinių
paslaugų sritis;
 mokate valstybinę kalbą, sklandžiai ir argumentuotai dėstote mintis žodžiu ir raštu;
 išmanote dokumentų rengimo taisykles;
 gebate dirbi kompiuteriu , naudojantis MS Office programinės įrangos paketo programomis;
 turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
Kita informacija
Darbo užmokestis : 1058,00 Eur mėnesinė alga, neatskaičius mokesčių.

Skip to content