Menu Close

Įvaikinimo ir globos skambučių linija

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos kartu su Lietuvos savivaldybių administracijomis ir Lietuvoje veikiančiais globos
centrais įgyvendina Europos struktūrinių fondų projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas,
paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“.

Siekiant gerinti teikiamų paslaugų prieinamumą bei kokybę globėjams (rūpintojams), budintiems
globotojams, įtėviams, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais,
besidomintiems globa bei įvaikinimu asmenims buvo įkurta Įvaikinimo ir globos skambučių linija.
Nuo 2021 m. sausio 25 d. kiekvieną darbo dieną 12-20 val. patyrę globos ir įvaikinimo srities
specialistai nemokamu telefono numeriu 8-800 00207, el. paštu: klausk@viskasapiegloba.lt ir
internetine pokalbių programa svetainėje www.globoscentrai.lt teikia informavimo bei konsultavimo paslaugas:
• globėjams (rūpintojams),
• budintiems globotojams,
• įtėviams,
• asmenims, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais
• asmenims, besidomintiems globa bei įvaikinimu.

Skip to content