Menu Close

Projektas „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio mėn. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 “Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse” veiklas.

Integralios pagalbos paslauga – tai visuma slaugos ir dienos socialinės globos paslaugų, kurias teikiant asmeniui teikiami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra.

Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse.

Projekto metu teikiamos:
 dienos socialinės globos paslaugos: informavimas, tarpininkavimas, konsultavimas, bendravimas, maisto ir kitų prekių pirkimas, maisto paruošimas, maisto pašildymas, pagalba maitinantis, vaistų pirkimas, gyvenamųjų patalpų tvarkymas, mokesčių sumokėjimas, dokumentų tvarkymas įvairiose situacijose.
  slaugos paslaugos: asmeninės higienos paslaugų organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, sveikatos priežiūros organizavimas (gydytojo iškvietimas į namus, palydėjimas į gydymo įstaigą, vaistų išrašymas), pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis, slaugos funkcijų atlikimas (pragulų profilaktika, ligonio kėlimas, vartymas, sauskelnių keitimas, drabužių, patalynės keitimas, vaistų vartojimo priežiūra.

Projekto veiklos:
 integralios pagalbos teikimas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims jų namuose;
 integralios pagalbos teikimas valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.);
 vaikus su negalia, suaugusius asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrinčių asmenų parengimas juos prižiūrėti (pagalba prižiūrint patiems) (iki 5 val. konsultacijų projekto įgyvendinimo laikotarpiu vienam iš prižiūrinčių asmenų);
 psichologinės pagalbos teikimas integralios pagalbos gavėjams, juos prižiūrintiems asmenims, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams (iki 5 val. konsultacijų) projekto įgyvendinimo laikotarpiu vienam asmeniui ar šeimai;
 integralią pagalbą teikiančių mobiliųjų komandų narių kompetencijų, profesinės kvalifikacijos tobulinimas;
 integralią pagalbą teikiančių mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais (darbo priemonėmis, reikalingomis integraliai pagalbai teikti) ir transporto priemonėmis (transporto nuoma, transporto išlaidų kompensavimas);
 neformalios pagalbos skatinimo renginių (darbuotojams, teikiantiems integralią pagalbą, šeimos ir bendruomenės nariams) organizavimas.

Planuojami projekto rezultatai:
 bus paskatinta integralios integralios pagalbos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims plėtra, padidės šios pagalbos prieinamumas ir kokybė;
 ikimokyklinio amžiaus vaikai su negalia (iki 7 m.) bus įtraukti į valstybės ir savivaldybių įstaigų įgyvendinimas ikimokyklinio ugdymo programas.
 planuojama, kad iki projekto pabaigos paslaugas bus gavę 35 paslaugų gavėjai.

Projekto pradžia ir pabaiga – 2023 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto vykdytojas: Europos socialinio fondo agentūra.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro vyresniąją socialinę darbuotoją R. Diliūnienę tel. 867176806.

Informacija atnaujinta 2023/11/08

Skip to content