Menu Close

Projekto „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“ veiklų pabaiga

2016 m. spalio 5 dieną Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0012 „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“ sutartį. Projekto trukmė 33 mėnesiai, tačiau gavus papildomus finansavimus iš ES fondo lėšų projektas pratęstas  iki 2022 m. kovo 31 d. Viso projekto įgyvendinimui skirta  306386 Eur.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei suteikti konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams.

Projekto uždavinys  – teikti kokybiškas integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugas, įtraukiant bendruomenės narius, konsultuoti šeimos narius, prižiūrinčius darbingo amžiaus neįgalius ir senyvo amžiaus asmenis, stiprinti darbuotojų kompetenciją.

Integralios pagalbos gavėjai yra suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys su sunkia negalia.  Paslaugas teikė slaugytojas, slaugytojos padėjėjai, socialinio darbuotojo padėjėjai, kineziterapeutas.

Siekiant užtikrinti, kad integralios pagalbos gavėjų artimieji (šeimos nariai) geriau suvoktų bei užtikrintų neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius, slaugytoja organizavo individualias ir grupines konsultacijas.

 Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr.T-295 „Dėl pritarimo projekto „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“ įgyvendinimui pritarė projekto vykdymui. Šio projekto vykdymo metu integralios pagalbos paslaugos suteiktos 48 rajono gyventojams. Šiuo metu paslaugų tęstinumas būtinas 12-ai paslaugų gavėjų, yra priimti sprendimai paslaugoms teikti. Siekiant užtikrinti integralios pagalbos paslaugų tęstinumą, reikia padidinti Centro pareigybių skaičių, kad būtų tęsiama pagalba į namus. Todėl 2022 kovo 31 d. Nr. T-60 Pakruojo savivaldybės tarybos sprendimu nuspręsta nustatyti Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro didžiausią leistiną pareigybių skaičių -73 ir pritarta paslaugų finansavimui (darbuotojų darbo užmokesčiui) iš Pakruojo rajono savivaldybės lėšų, todėl paslaugos bus teikiamos ir toliau.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojai nuotolinio pasitarimo, vykusio 2022 m. vasario 9 d., metu informavo, kad yra rengiamas naujas projektas integralioms paslaugoms teikti. Šio projekto įgyvendinimo pradžia numatoma 2022 metų II pusmetį. Iki to laiko prašo savivaldybių užtikrinti paslaugų tęstinumą savo gyventojams. Planuojama dalinai kompensuoti lėšas už slaugos paslaugas, teiktas tarpprojektiniu laikotarpiu.

Tariame ačiū visoms darbuotojams, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro administracijai už didžiulį indėlį, siekiant teikti kokybiškas paslaugas Pakruojo rajono ir miesto žmonėms.

Tikime, kad sutelkę patirtį, atradę bendradarbiavimo galią ir komandiškai surėmę pečius tęsime pradėtus darbus.

Socialinių darbuotojų ir slaugos darbuotojų bendras teikiamos paslaugos paketas palengvins asmenų su negalia ir jų artimųjų kasdienybę, pagerins gyvenimo kokybę bei suteiks šeimos nariams galimybę tinkamai pasirūpinti slaugomu asmeniu ir derinti darbo bei šeimos įsipareigojimus.

 

 

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro vyresnioji socialinė darbuotoja Rima Diliūnienė

Skip to content