Menu Close

Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos tarpšakinis susirinkimas – seminaras

Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga, vykdydama kartu su CESI Europos sąjungos finansuojamą projektą „SYNCRISIS”, 2023 m. lapkričio 17. surengė tarpšakinį susirinkimą- seminarą, kuriame dalyvavo ir Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų profesinė sąjungos komitetas (pirmininkė Vaida Povilaitytė, narės: Alma Norvilienė, Sandra Ruginienė, Lina Linkaitė).

Renginio metu buvo aptarta: „SYNCRISIS” projekto tikslai ir didžiausi iššūkiai, su kuriais susiduria Europos Sąjungos valstybės. Aptarta, kokią įtaką Lietuvai ir jos ekonomikai turėjo dabartinės globalinės krizės. Įvertintas socialinės partnerystės efektyvumas šių iššūkių kontekste. Apsvarstyta, kokios potencialios problemos gali kilti viešajame ir biudžetiniame sektoriuose, vertinti geriausi sprendimo būdai.

Pristatyta aktuali informaciją apie RJPS ir jos šakinių profesinių sąjungų veiklą, aptartos kolektyvinių sutarčių garantijos, atsakyta į seminaro dalyvių klausimus, susijusius su biudžetinių įstaigų metiniu veiklos vertinimu ir t.t.

Renginio metu ekonomistas ir Socialinių mokslų daktaras, profesorius Romas Lazutka pristatė dabartinę Lietuvos ekonominę situaciją ir įvertino infliacijos poveikį valstybės biudžetui bei viešojo sektoriaus ateitį.

Buvusi Vilniaus darbo ginčų komisijos pirmininkė Justyna Ščerba pravedė paskaitą apie psichologinį smurtą darbe (mobingą) ir geriausius prevencinius metodus tam užkirsti kelią.

„iLAW” advokatas Mantas Mikalopas aptarė LR darbo kodekso praktinį taikymą ir pristatė aktualią teismų praktiką.

Informaciją parengė Pakruojo NSPC profesinės sąjungos komitetas

Skip to content