Menu Close

Sėkmingai įgyvendintas projektas

2018 m. rugsėjo 21 d. buvo pasirašyta projekto “Socialinės įtraukties didinimas per socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir psichosocialinę pagalbą Pakruojo mieste” (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0005) finansavimo sutartis. Porą metų vykdėme numatytas veiklas, pasiekėme užsibrėžtus tikslus. 2020 m. lapkričio 19 d. buvo paskutinė veiklų įgyvendinimo diena.

Projekto tikslas – socialinės įtraukties didinimas per socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir psichosocialinę pagalbą, asmenims besinaudojantiems apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslauga.

Bendra projekto suma – 25000,00 Eurų

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo, Lietuvos valstybės biudžeto bei Pakruojo rajono savivaldybės lėšų.

Džiaugiamės, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu nuveikėme tiek daug su Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro laikino gyvenimo namų padalinio gyventojais ir visais savanoriais, kurie prisidėjo prie sėkmingo projekto įgyvendinimo. Suorganizavome įvairaus pobūdžio veiklų pradedant nuo patalpų remonto darbų, dalyvių konsultavimo, informavimo visą projekto laikotarpį iki darbinių įgūdžių ugdymo veiklų, kuriose kepėme pyragus, mokinomės kartu daryti pagrindinius patiekalus, organizavome talkas, gaminome dėžes/lysves prieskoniniams augalams, gaminome muilą, kuris buvo ne tik naudojamas pačių gyventojų, bet ir tapo dovana artimui švenčių proga.

Dėkojame visiems savanoriams prisidėjusiems prie sėkmingo projekto įgyvendinimo Natašai Dirbanauskienei, Laurai Bernotavičiūtei, Juditai Bulaitienei, Ramutei Batvinienei, Kazimierui Mogulevičiui, Irenai Brazdžiūnienei, Giedrei Morkūnienei.

 

Projekto koordinatorė Dovilė Pašakinskienė

Skip to content