Menu Close

Stovykla Karklėje

Liepos 4-8 dienomis 11 Rozalimo seniūnijos vaikų ir 2 mamos, lydimi socialinės darbuotojos
Janinos Durienės, poilsiavo prie jūros stovykloje Karklėje (Klaipėdos r.). Nors lietuviška vasara
stovyklautojams tomis dienomis nepadovanojo šilumos, kartais pasirodydavo lietus, tai netrukdė
gaudyti bangų , rinkti gražių akmenukų ar ieškoti gintaro. Stovyklą vaikams dovanojo labdaros ir
paramos fondas „Gėrio trupinėlis“ (vadovė Rūta Filejeva). Stovyklautojai žaidė tinklinį, šaudė automatu į taikinius, vakarais, laužo šviesoje, linksminosi diskotekoje, vaišinosi rėmėjų dovanotais vaisiais, saldumynais. Liepos 6 d.- 21 val. visi iškilmingai sugiedojo Lietuvos himną.
Esame be galo dėkingi „Gėrio trupinėliui“, jo savanoriams Irenai, Daivai, Vilmiui ir Robertui už
gražias akimirkas, šilumą ir džiaugsmą, kurį suteikė vaikams, už visas gėrybes, kurias gavo mūsų vaikai.
Nuoširdžiai dėkojame Pakruojo r., sav., socialinės rūpybos skyriui, Rozalimo mokyklos
direktoriui G. Skorupskiui ir vairuotojui A. Margiui už galimybę vaikams nuvykti prie jūros.

Skip to content