Menu Close

Akredituotos socialinės priežiūros paslaugos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 “Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtinto Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 14 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė suteikė teisę Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centrui teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas:

  • pagalbos į namus;
  • socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo;
  • laikino apnakvindinimo;
  • intensyvios krizių įveikimo pagalbos;
  • apgyvendinimo nakvynės namuose;
  • pagalbos globėjams (rūpintojams) budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti.

Skip to content