Menu Close

Elektriniai dviračiai palengvins darbą

Pakruojo rajono savivaldybės administracija 2021 m. pabaigoje nupirko pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą įgyvendinamą projektą Nr. LLI-513 „Kartų įgalinimas socialinei integracijai“ (Power of Generations) (toliau – projektas), finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis ir
perdavė Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centrui 15 elektrinių dviračių. Projekto tikslas – pagerinti lankomosios priežiūros ir dienos priežiūros socialinių paslaugų prieinamumą ir efektyvumą Pakruojo (Lietuva) ir Iecavos (Latvija) savivaldybėse vienišiems vyresnio amžiaus žmonėms, žmonėms su negalia, socialinės rizikos šeimoms ir tose šeimose auginamiems vaikams.

Transporto priemonėmis naudosis pagalbos į namus padalinio lankomosios priežiūros darbuotojams. Darbuotojai mažiau laiko užtruks kelyje, mažiau pavargs, aplankys daugiau paslaugų gavėjų. Visi elektriniai dviračiai apdrausti ir pažymėti.
Pirmieji elektriniai dviračiai, apmokius darbuotojus, jau išriedėjo.
Pasidžiaugti naujais dviračiais atvyko socialinės rūpybos skyriaus vedėja.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro pagalbos į namus padalinio vyresnioji socialinė darbuotoja Sandra Pupinienė

Skip to content