Menu Close

Įgyvendinamas projektas

 

Projekto pavadinimas: Bendradarbiavimo tinklo kūrimas ir savanoriškos veiklos skatinimas Pakruojo rajono savivaldybėje
Projekto kodas: LEADER-19.2-SAVA-8
Finansavimo šaltiniai Finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
Programos pavadinimas Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategija
Veiksmų programos priemonė Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas
Veiksmų programos priemonės veiklos sritis Pagal priemonę remiama veikla: saugiai kaimynystei užtikrinti, sveikai gyvensenai ir sportui populiarinti, jaunimo užimtumui gerinti bei kitoms bendruomeninio gyvenimo formoms atnaujinti
Projekto vykdytojas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Projekto partneris: Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras
Projekto būsena: Įgyvendinamas
Paramos sutarties numeris  Nr. PAKR-LEADER-6B-S-7-1-2021/42VS-PV-21–107078-PR001
Paramos sutarties pasirašymo data  2021 m. gruodžio 22 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: veiklų pradžia: 2021-12-22
veiklų pabaiga: 2022-12-01
Bendra projekto vertė: 24 410,00
Projektui skirtas finansavimas: 19 528,00
EŽŪF dalis: 16 598,80
valstybės biudžeto lėšos: 2 929,20
Savivaldybės dalis: 4 882,00
tinkamos finansuoti lėšos: 4 882,00
netinkamos finansuoti lėšos:

Projekto aprašymas

Projekto tikslasdidinti viešojo gyvenimo patrauklumą ir teikiamų paslaugų įvairovę, skatinant savanorišką veiklą ir sukuriant bendradarbiavimo tinklą tarp skirtingų sektorių.

Projekto pagrįstumas Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija dėmesį sutelkė į bendradarbiavimo tinklo kūrimą ir savanoriškos veiklos skatinimą Pakruojo rajono savivaldybėje. Rengiant 2021–2030 m. strateginį planą strateginio plėtros plano rengimo grupėse dalyvavo įvairių sričių atstovai (verslo, bendruomenių, NVO, jaunimo ir kiti), kurie išreiškė siūlymą skatinti savivaldos ir įvairių sričių atstovų bendradarbiavimą kuriant bendradarbiavimo tinklą, tai yra viešoje erdvėje sukurti naują, modernią, funkcionalią ir lengvai valdomą, suprantamą asmenims, neturintiems programavimo patirties, ir nereikalaujančią specialių techninių žinių, Pakruojo rajono savivaldybės interneto svetainę. Esama interneto svetainė neatitinka keliamų saugumo reikalavimų, nepritaikyta neįgaliesiems, nepritaikyta išmaniesiems įrenginiams. Siekiant skatinti savanorystę, bendradarbiavimo tinkle bus sukurta savanorių skiltis, kurioje Vietos veiklos grupės „Pakruojo rajono partnerystė“ (toliau VVG) teritorijos – seniūnijų, gyventojai turės galimybę ne tik rasti informaciją, kokioms organizacijoms reikia savanorių, tačiau ir patys galės registruotis ir tapti savanoriais, prisidedančiais prie viešojo gyvenimo kokybės didinimo. Ne tik įstaigos, bet ir bendruomenės galės registruotis kaip savanorius priimančios organizacijos. Taip Savivaldybės administracija veiksmingai išnaudos savanoriškos veiklos potencialą, siekdama įtraukti kuo daugiau VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų.

Projekto partneris – Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, jau daugiau kaip dvidešimt metų dirbantis su projekto tiksline grupe – socialiai pažeidžiamais asmenimis: negalią turinčiais asmenimis, jaunimu ir pagyvenusio amžiaus asmenimis. Partneris pastebėjo, kad vis dar daugelis iš šių asmenų nesinaudoja internetu ar neturi tam galimybių, todėl būtina įkurti informavimo „stotelę“ ir suteikti galimybę gauti konsultacijas, informaciją, tarpininkavimo paslaugas socialiniais, bendruomenių veiklos, savanorystės, privataus verslo teikiamų paslaugų ir kitais klausimais.

Projekto rezultatai Pakruojo rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės) sukurs bendradarbiavimo tinklą, sukurdama naują, kokybišką, spartesnę ir patogiai valdomą savivaldybės interneto svetainę. Naujoje interneto svetainėje be Savivaldybei privalomų skelbti interneto svetainės skyrių ir jų sričių papildomai bus įtraukta informacija apie bendruomenių, NVO, socialinių, pagyvenusių žmonių, jaunimo ir kitų organizacijų, verslo teikiamas paslaugas, apie jų renginius, įgyvendinamus projektus, vykdomas veiklas bei kita rajono gyventojams aktuali informacija.

Asmenims, kurie nesinaudoja išmaniosiomis technologijomis, internetu projekto partneris – Pakruojo nestacionarių paslaugų centras sukurs informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo „stotelę“. Rajono gyventojai galės kreiptis bendru telefonu ir gauti konsultacijas, informaciją, tarpininkavimo paslaugas socialiniais, bendruomenių veiklos, savanorystės, privataus verslo teikiamų paslaugų ir kitais klausimais.

Projekto nauda projektas naudingas ir būtinas, nes jo įgyvendinimo metu numatyta sukurti produktus, kurie prisidės prie viešojo gyvenimo patrauklumo, skirtingų sektorių atstovų bendradarbiavimo ir veiklumo didinimo, savanoriškos veiklos skatinimo, teikiamų paslaugų žinomumo ir prieinamumo didinimo. Taip pat bus pasiekti net keli kaimo gyventojams svarbūs tikslai: didinamas kaimo vietovių viešojo gyvenimo patrauklumas ir įvairovė, veiksmingai išnaudojant savanoriškos veiklos potencialą, į veiklas įtraukiant kuo daugiau VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų.

 

Asmuo kontaktams Aušra Spudienė

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos

Strateginės plėtros ir statybos skyriaus programų koordinatorė

Tel. +370 672 23647, el. paštas ausra.spudiene@pakruojis.lt

Projekto partnerio asmuo kontaktams Dovilė Pašakinskienė

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro

programų koordinatorė

Tel. +370 675 9450, el. paštas dovile.pasakinskiene@gmail.lt

Skip to content