Menu Close

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras sieks EQUASS Assurance sertifikato

2020 m. birželio 9 d. Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras pasirašė dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru.

Projekto tikslas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.

Trijų dienų mokymuose jau sudalyvavo vyresnioji socialinė darbuotoja Rasa Gutauskienė, paskirta projekto koordinatore ir rengusi paraišką projekto atrankai. Bus siekiama
sertifikato įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugai asmens namuose.

Liepos 29 d. centro direktorė Laimutė Kazokaitienė taip pat dalyvavo vadovų mokymuose. Respublikos mastu atrinkta 30 įstaigų. Smagu, kad dalyvauja Joniškio, Mažeikių socialinės įstaigos, tačiau sertifikato įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugai siekia tik pakruojiečiai.

Paskirtas EQUASS konsultantas, teiksiantis įstaigai pagalbą EQUASS kokybės sistemos diegimo klausimais, vyks praktiniai mokymai darbuotojams ir projekto komandos nariams.

Projekto pabaiga 2021-12-31.

Informaciją parengė L .Kazokaitienė

Skip to content