Menu Close

Pasirašyta sutartis „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“

2016 m. spalio 5 dieną Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras ir Europos socialinio
fondo agentūra pasirašė bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0012 „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“ sutartį. Projekto trukmė 33 mėnesiai, pirmuosius 4 mėnesius vyks paruošiamieji darbai. Projekto veiklai įgyvendinti skirta 156 000,00 Eur. Europos Sąjungos lėšų.
Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) neįgaliems darbingo
amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei suteikti konsultacinę pagalbą jų šeimos nariams.
Projekto uždavinys  – teikti kokybiškas integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos)
namuose paslaugas, įtraukiant bendruomenės narius, konsultuoti šeimos narius, prižiūrinčius
darbingo amžiaus neįgalius ir senyvo amžiaus asmenis, stiprinti darbuotojų kompetenciją.
Integralios pagalbos gavėjai yra: suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, senatvės pensijos
amžių sulaukę asmenys su sunkia negalia. Projekto įgyvendinimo metu integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) namuose bus teikiama 20 neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims.
Integralią pagalbą asmens namuose, numatoma teikti  komandos principu, kurios tikslas –
išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos priemones bei socialines paslaugas.
Komandą sudarys šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai
socialinio darbuotojo padėjėjai, masažuotojas. Tam, kad paslaugos būtų kokybiškos komandos bus aprūpintos automobiliais, įranga ir įrenginiais darbui su neįgaliais asmenimis. Integrali pagalba 1 asmeniui bus teikiama iki 4,5 val., penkias dienas per savaitę.
Siekiant užtikrinti, kad integralios pagalbos gavėjų artimieji (šeimos nariai) geriau suvoktų bei
užtikrintų neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų poreikius, slaugytoja organizuos individualias ir
grupines konsultacijas. Individualiai ir grupėse numatoma konsultuoti 10 asmenų. Siekiant skatinti neformalią pagalbą, teikiamą bendruomenės narių, bus organizuotas specialus renginys 10 asmenų.
Kokybišką integralios pagalbos teikimą ir konsultavimą užtikrina aukšta darbuotojų kompetencija, todėl mobilių komandų darbuotojai dalyvaus seminaruose, kuriuose bus mokomi dirbti komandiniu principu, bus supažindinami su esminiais bendravimo etiketo principais, dirbant su negalią turinčiais asmenimis. Projektui viešinti numatomi straipsniai, lankstinukai, plakatai.
Socialinių darbuotojų ir slaugos darbuotojų bendras teikiamos paslaugos paketas palengvins asmenų su negalia ir jų artimųjų kasdienybę, pagerins gyvenimo kokybę bei suteiks šeimos nariams galimybę tinkamai pasirūpinti slaugomų asmeniu ir derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro vyresnioji socialinė darbuotoja Rima Diliūnienė

Skip to content