Menu Close

Pratęstas projekto „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04- 0012/P3 įgyvendinimo laikotarpis

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro direktorė Laimutė Kazokaitienė Europos
socialinio fondo Agentūrai pateikė prašymą – projekto „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“
sutarties keitimui. Prašyme prašome pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį nuo 2021 m. spalio
04d. iki 2022 m. kovo 31 d.
Dėl Covid-19 pandemijos buvo sumažėjusios integralios pagalbos paslaugų teikimo
apimtys. Projekto dalyviai stabdė paslaugų teikimą, išaugo jų mirčių skaičius, augo darbuotojų
sergamumas. Dėl šių priežasčių lėšų įsisavinimas sumažėjo. Kita vertus, susiklosčiusi situacija
leidžia pratęsti gyvybiškai svarbių paslaugų teikimą neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus
projekto dalyviams. Įvertinus projekto išlaidų likutį, paslaugų teikimas būtų užtikrintas iki vasario
mėn. pabaigos.
2021-09-14 Europos socialinio fondo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija),
atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, veikiančio pagal įgyvendinančios institucijos įstatus, ir
Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, atstovaujantis direktorės Laimutės
Kazokaitienės, veikiančios pagal nuostatus sudarė Projekto keitimo sutartį. Projekto veiklų
įgyvendinimo pabaiga – 2022-03-31 d., galutinis mokėjimo prašymas pateikiamas iki 2022-05-30 d.
Per projekto laikotarpį integralios pagalbos paslaugos buvo suteiktos 48-iems Pakruojo
rajono gyventojoms. Kaip rodo patirtis, tokia pagalba -kuomet slaugos ir socialinės globos
paslaugos, vadinamos integralia pagalba, teikiamos namuose – yra efektyvi bei ypač reikalinga ir
naudinga žmogui bei jų artimiesiems. Gaudami kvalifikuotas integralios pagalbos paslaugas
asmenys gali gyventi savo namuose neprarandant ryšio su artima aplinka ir išvengti ilgalaikės
stacionarios slaugos ar globos.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų socialinė darbuotoja, projekto koordinatorė Rima Diliūnienė

Skip to content