Menu Close

Šeimynos veikla – prasmingas darbas

Jeigu jūs mylite vaikus ir norite save įprasminti jais besirūpindamas, kviečiame pagalvoti apie Šeimynos steigimą. Tai reiškia, kad jūs susikuriate darbo vietą sau, turite galimybę įsidarbinti papildomą darbuotoją, dirbate svarbų ir reikalingą darbą, už kurį gaunate pelnytą atlygį.

Šeimynoje, šeimos aplinkoje globojami 4 ir daugiau vaikų. Bendras savų vaikų ir šeimynoje globojamų vaikų skaičius – ne didesnis kaip 8.

Šeimynos veiklos tikslas – užtikrinti globojamų vaikų auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jie galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti.

Jei Jūs norite steigti Šeimyną, turite atitikti visus Civiliniame kodekse vaiko globėjui nustatytus reikalavimus ir bent vieną iš šių sąlygų:

  • ne trumpiau, kaip 3 metus iki įsteigdamas šeimyną buvote paskirtas ir vykdėte vaiko globėjo pareigas;
  • turite ne trumpesnę, kaip 3 metų darbo patirtį su likusiais be tėvų globos vaikais, vaikais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikais su negalia ar šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką;
  • turite aukštąjį išsilavinimą ir ne trumpesnę kaip vienų metų tiesioginio darbo su vaikais patirtį socialinio darbo, socialinės pedagogikos, specialiosios pedagogikos, psichologinės pagalbos teikimo, ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo srityse.

Na ir žinoma – turite dalyvauti mokymuose būsimiems globėjams, kad suprastumėte vaikų poreikius, juos atpažintumėte ir gebėtumėte tenkinti. Steigiant Šeimyną, jums reikės nustatyta tvarka patvirtinti šeimynos įstatus, kurie yra ir šeimynos steigimo sandoris. Šeimyna laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Šeimynai garantuojama:

  • valstybės ir savivaldybės finansinė ir materialinė pagalba šeimynos veiklai užtikrinti;
  • socialinės globos finansavimas teisės aktų nustatyta tvarka.

Šeimynos dalyviai, įstatymų nustatyta tvarka, draudžiami sveikatos draudimu ir valstybiniu socialiniu draudimu. Šeimynai mokamos jos išlaikymo pajamos.

ŠEIMYNOS DALYVIO IŠLAIKYMO PAJAMŲ DYDIS

Jeigu šeimynoje yra 1 šeimynos dalyvis Ne mažesnis negu 2940 Eur. (3,5 MMA)
Jeigu šeimynoje yra 2 šeimynos dalyviai Ne mažesnis negu 2016 Eur. (2,4 MMA)
Jeigu šeimynoje yra 3 šeimynos dalyviai Ne mažesnis negu 1512 Eur. (1,8 MMA)

*MMA – minimali mėnesinė alga

Direktorės pavaduotojos socialiniams reikalams Ilmos Geležėlienės informacija

Skip to content