Menu Close

„Socialinės įtraukties didinimas per socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir psichosocialinę pagalbą Pakruojo mieste“

2018 m. rugsėjo 19 d. Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras pasirašė sutartį dėl iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0005 “Socialinės įtraukties didinimas per socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir psichosocialinę pagalbą Pakruojo mieste”.

Projekto bendra finansavimo suma 25 000,00 Eurų. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo, Lietuvos valstybės bei Pakruojo savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto metu įgyvendinamos šios veiklos:

  • Tikslinės grupės asmenų informavimas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas;
  • Užimtumo terapija, kuri yra problemų sprendimo būdas. Ji įgalina žmones pasirinkti, pasiruošti ir atlikti užsiėmimą, kuris reikalingas ir naudingas jų aplinkoje. Užimtumo terapija siekiama gerinti kasdieninį klientų funkcionavimą. Dalyvaujantys asmenys įgys naujų įgūdžių, patirties ir tuo palengvins savo integraciją į bendruomenę;
  • Psichosocialinė terapija per savipagalbos grupes (veiksminga užimtumo forma, kai asmuo išgyvena nežinią dėl ateities, netenka darbinio užimtumo); psichologinės konsultacijos pažadina žmoguje glūdinčius resursus, kurie padeda susidoroti su esančiomis ir būsimomis problemomis; psichoterapijos užsiėmimai suteikia galimybę analizuoti savo bendravimo su kitais ypatumus ir mokytis efektyvių socialinių įgūdžių, perkeliant juos į realų gyvenimą.

Kiekvieno žmogaus svarbiausias poreikis yra veikla. Veikla – didina socialinę įtrauktį, jausmą, kad žmogus priklauso bendruomenei, su kuria jį sieja bendra tapatybė ir bendros vertybės.

image description
Skip to content