Menu Close

“Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą”

Projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001, projekto vykdytojas VšĮ Valakupių reabilitacijos centras, partneris – Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras.

Bendradarbiavimo sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas Centre, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.

EQUASS kokybės sistemos diegimo veiklos:

  • įstaigų vadovų mokymai (2 d. trukmės);
  • įstaigų koordinatorių mokymai (3 d. trukmės);
  • įstaigų praktiniai mokymai (patirties mainai su moderatoriumi) (2 kartus po 1 d.);
  • praktiniai teoriniai mokymai įstaigų darbuotojams tokiomis temomis kaip individualios paslaugos, įgalinimas, partnerystės efektyvumo matavimas ir kt. (2 d. trukmės);
  • EQUASS diegimas Įstaigoje ir tam skirtos EQUASS konsultantų konsultacijos;
  • EQUASS išorės auditas Įstaigoje.

Projekto vykdytojo išlaidos dėl Įstaigos dalyvavimo projekte ir EQUASS diegimo Įstaigoje preliminariai gali sudaryti apie 12 500,00 Euro.

image description
Skip to content