Menu Close

STARTUOJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

2023 m. kovo 20 d. Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras pasirašė lėšų panaudojimo sutartį su Pakruojo rajono savivaldybės administracija, visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonei „Visuomenės sveikatos stiprinimas, pasitelkiant jos ugdymo, profilaktikos bei saugos priemones“.

Priemonės tikslas – kompleksas paslaugų gavėjų sveikatos ugdymo, profilaktikos ir saugos priemonių, kurios įgyvendinamos siekiant pagerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.

Tikslui pasiekti išsikeliami uždaviniai:

 • Išnaikinti kenkėjus šeimų, patiriančių socialinę riziką, gyvenamose patalpose;
 • Ugdyti šeimas, paruošiant higienos vaikams bei suaugusiems būtiniausius aspektus, kurie padėtų saugoti sveikatą. Paruošti brošiūras asmeninės higienos klausimais, kur informacija būtų pateikiama suprantamai, vaizdžiai, įdomiai.
 • Užkirsti kelią užkrečiamų ar neinfekcinių ligų platinimui, jų profilaktika.
 • Globojamiems (rūpinamiems) vaikams organizuoti „Puoselėjimo grupeles“ – žaidimų popietes, skirtus formuoti teisingą vaikų požiūrį į bendrystę – būtina kurti saugią aplinką ir gerus tarpusavio ryšius su aplinkiniais, ugdyti empatijos jausmą ir mokytis emocijų atpažinimo, per lavinamuosius žaidimus.
 • Globėjams (rūpintojams) organizuoti paskaitas, diskusijas, filmų apie svarbias psichikos sveikatos problemas (patyčias, savižudybę, stresą ir kt.) peržiūras.
 • Viešinti šį projektą interneto svetainėse www.pnspc.lt ir www.pakruojis.lt , taip pat Facebook paskyroje „Vaikai yra vaikai. Pakruojo rajonas.“.

Skirta lėšų suma – 1601,00 Eur. Priemonė finansuojama iš 2023 m. Pakruojo rajono visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, dirbdamas su šeimomis, patiriančiomis riziką, rajone gyvenančiais globėjais (rūpintojais) ir jų šeimose globojamais (rūpinamais) vaikais pasirinko priemonę – visuomenės sveikatos stiprinimas, pasitelkiant jos ugdymo, profilaktikos bei saugos priemones. Visuomenės sveikatos stiprinimas apima sveikatos mokymą, informacijos apie sveiką sklaidą, sveikos gyvensenos propagavimą, formavimą ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą. Svarbiausios veiklos kryptys, kurias planuojame šio projekto įgyvendinimo metu atlikti:

 • Visuomenės sveikatos stiprinimas per ugdymą, saugą ir švietimą;
 • Visuomenės sveikatos stiprinimas per sveikesnės aplinkos kūrimą;
 • Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas ir sutrikimų profilaktika per susitikimus, diskusijas, „puoselėjimo grupeles“;
 • Užkrečiamųjų ligų profilaktika, kenkėjų naikinimo programa;
 • Neinfekcinių ligų profilaktika.

Informaciją parengė už programos įgyvendinimą atsakingas asmuo Dovilė Pašakinskienė

Skip to content